Search
Search
Your account
Favourites
Cart
Your cart is empty.Don't know where to start?New items
Forgotten your picks? Create a wishlist and don’t miss out on anything.New items

Manage your orders, create a wishlist and shop faster.

RegisterSign in
NewImage search

Upload an image, highlight an object and browse through the most similar items!

Search
Search
Your account
Favourites
Cart
Your cart is empty.Don't know where to start?New items
Forgotten your picks? Create a wishlist and don’t miss out on anything.New items

Manage your orders, create a wishlist and shop faster.

RegisterSign in
NewImage search

Upload an image, highlight an object and browse through the most similar items!

Looking for something, but not sure how to phrase it?
Try ourimage search.

Petite Friture

Petite Friture odważnie podkreśla swoją charakterystyczną estetykę i żywo podchodzi do współczesnego designu. Sukces marki jest zapewniony przez wybór utalentowanych projektantów i zgodę z założoną narracją, własnym sposobem bycia i działania. Marka tworzy w imię swoich zasad: optymistycznie, hojnie, prosto, bez ograniczeń, wymagająco i przekrojowo, a całość w nietuzinkowym i poetyckim klimacie.

Sorting
Category
Type
Price
Dimensions
Colour
Manufacturer
Shipping time
Material
Condition
Style

52 products

Let’s be pen friends.

A dose of exclusive offers and vintage inspiration

newsletterSignUp.additionalInfo